Project omschrijving

Gemeente Best heeft in haar uitvoeringsprogramma’s actiepunten rondom social media. Dat is het bewust maken van jeugd en opvoeders van de gevaren van social media, het aanpakken van overlast (pestgedrag, seksueel-pornografisch geweld, enz.) veroorzaakt door jongeren en het verlagen van de slachtofferkans voor jongeren. En het stimuleren van het gebruik van social en online media door professionals als instrument voor hulp en ondersteuning. Gemeente Best wil hiermee aan de slag, maar er was nog niet voldoende beeld van de huidige situatie. Wat speelt er eigenlijk op het gebied van social media in Best? Hoe kijken jongeren, opvoeders en jeugdprofessionals hiernaar? En welke kansen en gevaren zien zij? Daarom heeft Jong & Je Wil Wat een verkennend onderzoek gedaan, om vanuit die inzichten concrete acties te bedenken voor de social media actiepunten.

Werkwijze onderzoek social media

Om te ontdekken wat er leeft omtrent social media in de Gemeente Best hebben we een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder jongeren, opvoeders en jeugdprofessionals. In samenwerking met Gemeente Best zijn we in contact gekomen met een middelbare school en het jongerencentrum. Aan de hand van een vooraf opgestelde topiclijst hebben we daar straatinterviews uitgevoerd met de jongeren. Straatinterviews zijn spontane korte interviews van 5-10 minuten in de ‘natuurlijke omgeving’ van jongeren.

De opvoeders hebben we geworven via social media en jeugdprofessionals via het netwerk van de gemeente. Met beide voerden we diepte-interviews van  40-60 minuten. In totaal spraken we 28 jongeren, 5 opvoeders en 7 jeugdprofessionals. De interviews hebben we uitgewerkt, geanalyseerd en verwerkt in een schriftelijke rapportage. Op basis van de uitkomsten heeft Jong & Je Wil Wat 4 concepten toegevoegd voor uitvoering van de actiepunten. De uitkomsten en concepten zijn aan Gemeente Best gepresenteerd.

Resultaten

Uit de 28 straatinterviews met de jongeren zijn inzichten gekomen over welke social media (kanalen) jongeren in Best gebruiken, hun ervaring met social media en overlast via social media en de kansen en gevaren die zij zien. Door de 5 diepte-interviews met de opvoeders kregen we inzicht in hun kijk op het gebruik van social media bij hun kinderen, of ze weten wat hun kind doet en het begrijpen, de gevaren en kansen, de ervaringen van hun kinderen met online overlast en of ze wel eens voorlichting hebben gehad. Door de 7 diepte-interviews met de jeugdprofessionals weten we hoe zij kijken naar social media gebruik in Best, welke gevaren, overlast en problematieken zij tegenkomen bij jongeren, hoe ze dit aanpakken, hoe ze zelf social media inzetten en hoe ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

De rapportage met de concepten is door Gemeente Best positief ontvangen, als startpunt om aan de slag te gaan met de actiepunten. Jong & Je Wil Wat is hiervoor opnieuw ingeschakeld. In 2017 starten we met de oriëntatiefase van de uitvoering van 1 concept, het Online Media Team. Een team van jongeren die professionals, ouders en jeugd gaan voorlichten over online media.