Project omschrijving

Hoe krijg je jongeren naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant? En hoe zorg je ervoor dat de politiek weet wat jongeren in Brabant belangrijk vinden? Samen met Bureau Coen heeft Jong & Je Wil Wat voor de Provincie Brabant een jongerencampagne bedacht en uitgevoerd.

Like or swipe?

In co-creatie met jongeren is er een web-app ontwikkeld met 10 stellingen over de toekomst van Brabant. In co-creatie hebben jongeren nagedacht over ontwerp, taalgebruik en communicatie. Na de communicatie zijn er 10 stellingen gevormd op basis van verschillende onderwerpen. Jongeren konden in de web-app liken (eens) or swipen (oneens) en zo aangeven wat ze van de stelling vonden. Op basis daarvan konden ze nog aangeven wat ze extra belangrijk vonden en tekstueel toelichting geven. Aan het einde van de app zagen ze hun eigen antwoorden, maar ook die van de rest van Brabant en hadden ze de mogelijkheid om een reminder in te stellen om te gaan stemmen.

Bekijk hier het resultaat en het proces.