Project omschrijving

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie doet wetenschappelijk onderzoek naar jongeren en cybercriminaliteit. Dit beperkt zich voornamelijk tot cijfers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Jong & Je Wil Wat gevraagd om een exploratief onderzoek uit te voeren onder jongeren die zich (mogelijk) schuldig maken/hebben gemaakt aan cybercrime. En op deze wijze verhalen te verzamelen om kader te geven aan de cijfers.

Werkwijze onderzoek cybercriminaliteit

Om jongeren te betrekken gelooft Jong & Je Wil Wat er in om zo dicht mogelijk tot de doelgroep te komen. Voor jongeren die te maken hebben met cybercriminaliteit is het internet de plek waar ze zich het meest bevinden. Om die reden hebben we via ons eigen jongerennetwerk en via social media jonge daders en slachtoffers van verschillende activiteiten die vallen onder cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit benaderd.

cybercriminaliteit

Om ook in het onderzoek in een veilige en mogelijk anonieme omgeving te blijven, hebben we ervoor gekozen om via Skype kwalitatieve diepte-interviews uit te voeren met 20 jongeren. Middels een vooraf opgestelde topiclijst hebben we de gesprekken over cybercrime gevoerd. De gesprekken waren anoniem, alleen leeftijd, geslacht en opleidingsniveau zijn genoteerd. Alle gesprekken zijn getranscribeerd, geanalyseerd en verwerkt in een schriftelijke rapportage.

Resultaten

Uit de 20 kwalitatieve diepte-interviews zijn verhalen gekomen van jongeren zelf over de definitie van cybercriminaliteit, verschillende typen, welke ervaringen ze hebben, wat de frequentie is, of ze het samen of alleen doen, waarom en waar. Ook is er gekeken naar waarom jongeren starten met cybercrime, hoe ze het leren, welke besluiten ze gemaakt hebben en hoe ze kijken naar strafbaarheid.

De rapportage is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie goed ontvangen omdat we de doelstelling tot het verzamelen van verhalen ruimschoots gehaald hebben. De eerlijke en echte verhalen geven het Ministerie van Veiligheid en Justitie meer inzicht in de rol van jongeren in cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit.