Project omschrijving

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil, naar aanleiding van het Manifest ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ van VNG en branche- en beroepsorganisaties in de Jeugdzorg, informatie over privacy op één plek bundelen. In een web-app moet informatie over privacy voor jongeren, ouders en professionals verzameld worden. Aan Jong & Je Wil Wat is gevraagd om te onderzoeken hoe jongeren die te maken hebben met jeugdzorg aankijken tegen privacy, hoe ze dit ervaren en aan welke informatie over privacy ze behoefte hebben.

Werkwijze onderzoek

‘Jongeren die te maken hebben met jeugdzorg’ is een specifieke doelgroep. Ze hebben geen stempel op hun voorhoofd. Daarom hebben we ons eigen netwerk en het netwerk van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ingezet om deze jongeren te bereiken. Door het mailen en bellen van contacten bij verschillende jeugdzorg-organisaties zijn we in contact gekomen met deze jongeren. Het was voor hen lastig of spannend om zelfstandig naar een locatie te reizen. Daarom hebben we ervoor gekozen om op een laagdrempelige en veilige manier met hen in gesprek te gaan. We hebben kwalitatieve diepte-interviews uitgevoerd via Skype en face-to-face bij de jongeren op locatie. in totaal spraken we met 10 jongeren.

Aan de hand van een vooraf opgestelde topiclijst hebben we de gesprekken over privacy gevoerd. De gesprekken waren anoniem, alleen leeftijd, geslacht en opleidingsniveau zijn genoteerd. Alle gesprekken zijn getranscribeerd, geanalyseerd en verwerkt in een schriftelijke rapportage.

Resultaten

Uit de 10 kwalitatieve diepte-interviews zijn verhalen gekomen van jongeren zelf over hun definitie van privacy en hun ervaringen met privacy, privacyborging en privacyschending in de jeugdzorg. Ook is er gevraagd naar welke informatiebehoefte jongeren hebben als het gaat om privacy en privacyrechten.

De rapportage is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie goed ontvangen omdat we voldoende input hebben verzameld voor de web-app, maar ook omdat we inzicht hebben gegeven in de belevingswereld van jongeren die te maken hebben met jeugdzorg. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een samenvatting van de resultaten hier alvast verzameld om in te zien.