Project omschrijving

Op de website sense.info kunnen jongeren terecht met al hun vragen over seks, verliefdheid, liefde en alles wat daarbij komt kijken. Naast Sense landelijk organiseert Sense ook regionaal activiteiten. GGD Zeeland en Brabant zijn samen in Zeeland en Brabant verantwoordelijk voor de jongerencommunicatie van Sense. Zij wilden weten hoe jongeren uit Zeeland en Brabant aankijken tegen de huidige regionale jongerencommunicatie, de promotiemiddelen en activiteiten, van Sense. Zitten we op de goede weg? En wat kan er nog beter om jongeren écht te bereiken? Om daar achter te komen is aan Jong & Je Wil Wat gevraagd om de huidige communicatie bij jongeren zelf te testen.

Werkwijze

Om jongeren te betrekken bij een vraagstuk gaan we naar jongeren toe. Daarom hebben we scholen in Zeeland en Brabant benaderd om daar jongeren te interviewen. Aan de hand van een vooraf opgestelde topiclijst hebben we op middelbare scholen en een mbo-school straatinterviews uitgevoerd. Straatinterviews zijn korte interviews van 5-10 minuten in de omgeving waarin jongeren zich bevinden. De gesprekken hebben we anoniem vastgelegd. Dat wil zeggen dat we alleen leeftijd, geslacht en opleidingsniveau hebben opgeslagen. In totaal spraken we 38 jongeren.

Op basis van de straatinterviews zijn we verder gegaan met co-creatie. In een powersessie van 3 uur zijn we met 8 jongeren dieper ingegaan op de huidige communicatiemiddelen en hebben we ideeën bedacht voor communicatiematerialen en acties waarmee Sense jongeren regionaal kan bereiken en aanspreken.

De uitkomsten van de straatinterviews en de powersessie zijn uitgewerkt, geanalyseerd en verwerkt in een schriftelijke rapportage. Op basis van de uitkomsten heeft Jong & Je Wil Wat hier nog 3 concrete concepten aan toegevoegd. De uitkomsten en concepten zijn aan GGD Zeeland en Brabant gepresenteerd.

Resultaten

Door de 38 straatinterviews en de powersessie weten we hoe jongeren aankijken tegen Sense, hun regionale communicatiemiddelen en waar er nog kansen liggen om jongeren écht te bereiken. Ook hebben we achterhaald of jongeren seksuele voorlichting krijgen en wat ze daarvan vinden. De rapportage en de presentatie zijn door GGD Zeeland en Brabant daarom positief ontvangen.

De opdracht heeft geleidt tot een vervolgopdracht. Jong & Je Wil Wat wordt in de toekomst betrokken bij vraagstukken omtrent de ontwikkeling van regionale Sense communicatiematerialen en acties, in de vorm van brain-picking. Jong & Je Wil Wat schuift aan tafel om kennis te delen en de juiste jongerencommunicatie te bewaken.