Project omschrijving

Eind 2012 bedacht Jong & Je Wil Wat samen met Robert van Hoesel het concept 24 Hours voor de Belastingdienst. In 2014 organiseerden we samen met de Politie Eenheid Rotterdam en het ministerie van Veiligheid en Justitie een 24 Hours onder de naam #24HPolJus.

Wat is 24 Hours

24 Hours is een 24 uur durende hackathon. Hackathon komt van de woorden marathon en hacken. Met hacken bedoelen we uiteraard niet de strafbare vorm. Er bestaat ook hacken in de positieve zin van het woord. Namelijk op een speelse en ontdekkende manier programmeren en ontwerpen. Hackathons duren een bepaald aantal uren en deelnemers worden uitgedaagd om snelle oplossingen te bedenken voor problemen. Vaak is er ook een prijs aan verbonden.

#24HPolJus

In 24 uur hebben 25 jongeren (14-22 jaar) in teams gewerkt aan 5 verschillende vraagstukken in de vorm van cases die leven binnen de organisaties van de politie en justitie.

Hier zijn twee winnende teams uit naar voren gekomen. Beide teams mochten een dag meelopen met de politie. De uitkomsten werden gepresenteerd aan de minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.