In 2014 gebruikte 91% van de Nederlanders internet, zo bleek uit de Media Standaard Survey (MSS 2014). De cijfers laten ook duidelijk zien dat het gebruik van mobiele apparaten enorm is gestegen. Wat zeggen deze cijfers over het mediagebruik van jongeren?

De Media Standaard Survey is een representatief onderzoek, uitgevoerd door meerdere organisaties. Dit jaar hebben zij voor de vierde keer een rapportage uitgebracht over het mediagebruik van Nederlanders.

Hoeveel tijd brengen jongeren door op internet?

‘Jongeren tussen de 18 en 24 jaar internetten 3,3 uur per dag’

Dat jongeren meer uren op het internet doorbrengen dan de gemiddelde Nederland zal geen verrassing zijn. Van de 13 tot 24 jarigen gebruikt bijna iedereen (99%) internet. De gemiddelde Nederlander blijkt ongeveer 14 uur per week online te zijn, dat is dus zo’n twee uur per dag. Jongeren brengen meer tijd online door: 13- tot 17-jarigen internetten bijvoorbeeld 19,2 uur per week. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar brengen veruit de meeste uren online door. Zij internetten gemiddeld 23,1 uur per week. Dat is 3,3 uur per dag. Interessant detail: in 2012 was deze groep 16,8 uur per week online.

Jongeren internetten vooral thuis via smartphone

Maar liefst 89,1% van de jongeren tussen de 13 en 19 jaar gebruikt zijn of haar smartphone om te internetten. Daarnaast internetten zij via een laptop (80,4%), pc (46%) of tablet (41,8%). De wat oudere jongeren (20 – 34 jaar) gebruiken hun tablet vaker (51,5%).

jongeren media 2014

Vrijwel alle jongeren tussen 13 en 34 jaar hebben thuis toegang tot internet. De meeste jongeren (64%) hebben ook bij vrienden en familie toegang tot internet. Opvallend is dat veel jongeren tussen de 13 en 19 jaar (81,8%) op school toegang hebben tot internet. In de leeftijdscatergorie 20 tot 34 jaar is dit slechts 23,7%. Een enorm verschil!

Jongeren tussen de 20 en 34 jaar hebben iets vaker (68,3%) toegang tot internet als zij onderweg zijn ten opzichte van jongeren tussen de 13 en 19 jaar (58,5%). Ook blijkt dat hoogopgeleide Nederlanders over het algemeen vaker toegang hebben tot internet, zowel thuis als bij anderen als onderweg.

Jongeren lezen dagbladen via mobiele apparaten

Dagbladen en tijdschriften worden de laatste jaren veel vaker digitaal gelezen via apparaten. Door de gemiddelde Nederlander worden dagbladen het vaakst gelezen via de computer (28,7%). Opvallend is dat ruim eenderde (38,4%) van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar dagbladen leest via smartphone. Wel gebruikt deze groep nog vaker de computer (32,6%) voor het lezen van dagbladen dan een tablet (22,3%). Ook in deze tablet is te zien dat hoogopgeleide Nederlanders vaker dagbladen digitaal lezen dan laagopgeleiden.

dagbladen digitaal jongeren mediagebruik MSS 2014

Hoe staan jongeren tegenover radio en tv?

Bijna iedereen (97%) in Nederland heeft een tv. Maar men gebruikt ook andere devices voor dezelfde content. Zo kijkt eenderde (36,4%) van de jongeren wel eens tv-programma’s via de laptop en een kwart via de tablet. Gemiddeld (onder alle Nederlanders van 13+) liggen deze percentages rond de 20%.

Uit het rapport van MSS 2014 blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren tussen de 13 en 34 jaar naar autoradio luistert. Eenderde luistert naar de radio via een smartphone. Het rapport geeft niet duidelijk aan of het hierbij gaat om echt het luisteren van traditionele radiozenders, of dat het luisteren van on demand playlists (bijvoorbeeld via Spotify) ook is meegerekend.

Lees ook: Alles over het internetgebruik van jongeren #3: social media in 2015

Photocredits