Vooral Instagram en Snapchat groeien in 2017. Twitter behoort voor het eerst in jaren niet meer tot de grootste social media platforms in Nederland, hiervoor is Instagram in de plaats gekomen. De belangrijkste reden van deze groei is de populariteit van jongeren blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2017 door Newcom Research & Consultancy. Wij zetten de belangrijkste cijfers op een rijtje voor jongeren van 15 tot en met 27 jaar.

Instagram in plaats van Twitter in de top 5

jongeren social media 2017

Het grootste social media platform is natuurlijk Whatsapp. Met 10,9 miljoen is Whatsapp het meest gebruikte platform, waarvan 7,8 miljoen het dagelijks gebruikt. Onder jongeren ligt het dagelijkse gebruik op 96%.

De top 5 van de grootste social media kanalen is voor het eerst in jaren veranderd. Ondanks dat het gebruik van Twitter nauwelijks is gedaald ten opzichte van 2016, is het gebruik van Instagram gestegen. 3,2 miljoen Nederlanders maken gebruik van Instagram, waarvan 1,5 miljoen dagelijks. Daarmee nemen ze de top 5 plaats in van Twitter, wat momenteel gebruikt wordt door 2,6 miljoen Nederlanders waarvan slechts 871.000 dagelijks.

Jongeren zijn de belangrijkste reden van de groei van Instagram. In 2016 gebruikte 48% van de 15-19 jarigen Instagram, in 2017 ligt dit op 66%. Hiervan gebruikt 41% het kanaal dagelijks. In de leeftijdscategorie 20-39 jarigen ligt dit in 2016 op 24% en is het in 2017 gestegen naar 36%. Hiervan gebruikt 19% het kanaal dagelijks. Het dagelijks gebruik ligt lager dan Facebook.

jongeren social media 2017

Snapchat groeit door in 2017 en wordt veel dagelijks gebruikt door jongeren

In 2016 maakte 1 miljoen van de Nederlanders gebruik van Snapchat. Inmiddels is dit bijna verdubbeld naar 1,9 miljoen gebruikers. Ongeveer 1 miljoen gebruikt Snapchat dagelijks.

Snapchat wordt voornamelijk gebruikt door 15-39 jarigen. Waarvan wij weten dat het gebruik vooral ligt in de groep 15-30 jaar. Bij de 15-19 jarigen steeg het dagelijks gebruik van Snapchat van 35% in 2016 naar 43% in 2017. Het totale gebruik van Snapchat onder jongeren van 15-19 ligt op 67%. Bij de groep 20-39 jaar steeg het dagelijkse gebruik van 5% naar 12%. Het totale gebruik ligt op 25%.

social media jongeren 2017

De grafiek geeft mooi weer dat Snapchat echt alleen gebruikt wordt onder jongeren.

Facebook blijft groeien, maar neemt onder jongeren iets af

Ondanks dat er een behoorlijke tijd geroepen werd dat het gebruik van Facebook sterk afnam onder jongeren, zien we over het gehele gebruik van Facebook groei. Onder de 15-19 jarigen zien we een kleine daling bij het gebruik van Facebook, van 88% in 2016 naar 80% van 2017. Het is dus nog niet zo dat jongeren Facebook massaal verlaten. Wel valt het op dat het dagelijkse gebruik op 54% ligt. Uit onderzoeken horen we dat ook van jongeren, ze gebruiken Facebook vooral nog voor het posten van bijzondere gebeurtenissen en het volgen van nieuws.

jongeren social media 2017

Bij de 20-39 jarigen zien we een lichte stijging in het gebruik van Facebook, van 86% in 2016 naar 89% in 2017. Onder deze groep gebruikt 70% nog dagelijks Facebook.

jongeren social media 2017

Het dagelijkse gebruik van YouTube vooral hoog onder jongeren

In de grafiek hierboven zie dat YouTube vooral door 15-19 jarigen op dagelijkse basis veel wordt gebruikt, net zoals Instagram, Snapchat en Facebook.

Het gebruik van YouTube onder alle doelgroepen ligt al een paar jaar stabiel boven de 50%. Wel is er een stijging van 31% te zien van de groep die het dagelijks gebruikt. We zien daarin dus vooral een hoog gebruik onder 15-39 jarigen. En de reden daarvoor weten we allemaal: YouTubers en vloggers.

Ondanks de dalende cijfers van Twitter, zien we dat 23% van de 15-19 jarigen het medium nog gebruikt, waarvan 10% dagelijks. Bij de 20-39 jarigen is dit 25%, waarvan 9% dagelijks. Het medium zet de dalende trend door, maar jongeren gebruiken nog wel steeds Twitter. Uit andere onderzoeken weten dat ze dit vooral doen voor het volgen van specifiek nieuws.

Ben je naast de cijfers ook benieuwd naar wat jongeren precies doen op de verschillende kanalen? Boek een workshop jongeren & social media. Interesse? Stuur ons een bericht voor meer informatie.

Lees ook onze andere artikelen over jongeren en media. 

Over het onderzoek

Vanaf 2010 voert Newcom Research & Consultancy jaarlijks een grootschalige studie uit naar het gebruik van sociale media onder Nederlanders ouder dan 15 jaar. Aan het onderzoek van dit jaar hebben 8.194 respondenten meegewerkt. De steekproef vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. Het onderzoek is afgenomen in januari 2017.

Download het volledige rapport hier

Photo credits